• Taraflar ve anlaşmanın konusu

  • İşbu sözleşme, teklifalteklifver.com web platformu ile teklifalteklifver.com’a üye olan şirketlerin veya kullanıcıların arasındaki usul ve esasları düzenlemektedir. İşbu sözleşmenin konusu teklif talebi oluşturan şirketler ile oluşturulan teklif taleplerine, teklif veren şirketler arasında gerçekleşecek web tabanlı teklif alma, teklif verme ve satın alma faaliyetlerinin dijital teklif süreç yönetim ve satın alma platformu olan https://teklifalteklifver.com (“teklifalteklifver.com”) web sitesi üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslardır.
  • teklifalteklifver.com, kullanıcısı şirketlerin kendi faaliyet alanlarına uygun oluşturdukları kullanıcı hesaplarına göre, teklifalteklifver.com’un kendilerine tayin ettiği yetkilere göre teklif talebi oluşturabilirler veya oluşturulan teklif taleplerine teklif verebilirler. İşbu sözleşme yaşanacak bu sürecin usul ve esaslarını düzenlemektedir.
  • teklifalteklifver.com kullanıcısı şirketler, teklifalteklifver.com’a üye olmak suretiyle işbu kullanıcı sözleşmesi ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme kapsamında teklifalteklifver.com’a üye olan bütün kullanıcıların yetkilisi gerçek kişilerin, şirketlerini temsil yetkisine sahip olması ve istenildiğinde bu hususu teklifalteklifver.com’a belgelendirmesi zorunludur.
 • Tanımlar

  • teklifalteklifver.com : İş dünyasında faaliyet gösteren işverenlerin ve iş alanların (tedarikçilerin) kendi faaliyet alanları kapsamında teklif talebi oluşturup ve satın alma yapabildikleri veya oluşturulan teklif taleplerine kendi alanları kapsamında teklif verebildikleri dijital platformdur.
  • İşveren: Herhangi bir satın alma talebi için teklif talebi oluşturan kullanıcılar veya şirketlerdir.
  • İş alan (tedarikçi): Kendi faaliyet alanı ile ilgili oluşturulmuş teklif taleplerine teklif verebilen kullanıcılar veya şirketlerdir.
  • Standart Üye: teklifalteklifver.com platformuna yıllık aidat ödemeden ihtiyaçları doğrultusunda teklif talebi oluşturan ve satın alma yapan üyelerdir.
  • Premium Üye : teklifalteklifver.com platformuna yıllık aidat ödeyerek ihtiyaçları doğrultusunda teklif talebi oluşturan ve satın alma yapan, ayrıca faaliyet alanına göre oluşturulan teklif taleplerini görebilen ve teklif verebilen üyelerdir.
  • Kullanıcı: Platforma premium veya standart üye olan şirketler veya şirket ana hesabına bağlı olarak üye olmuş şirket yetkilileridir.
 • Hizmet Kullanımı / Tanımı

  • teklifalteklifver.com İşveren ile iş alan arasında teklif alış verişini sağlayan, işveren şirketlerin kolay bir şekilde tedarikçi bulmasını, iş alan şirketlerin kolay bir şekilde işveren bulmasını sağlayan web tabanlı dijital platformdur. İşveren şirketlerinin oluşturduğu teklif isteğine ait dosyaların ve bilgilerin doğruluğu kendi sorumluluğundadır. Aynı şekilde oluşturulan teklif isteklerine teklif veren iş alan şirketlerin tekliflerinin doğruluğu kendi sorumluluklarındadır. teklifalteklifver.com web tabanlı dijital platform sağlayıcısı olarak hareket eder, işveren ile tedarikçi arasındaki iletişimlerden, sözleşmelerden ve kullanıcılar arasındaki işten sorumlu değildir. Özel gizliliği bulunan ve taraflar arasında gizlilik sözleşmeleri bulunan projeler için teklifalteklifver.com üzerinden teklif talebi oluşturulması ve bu durumun taraflar arasında yapılmış gizlilik sözleşmesine aykırı olması durumunda, sorumluluk tamamen teklif talebinde bulunan işveren şirkete aittir. Böyle bir durumda teklifalteklifver.com asla sorumlu olmayacaktır.
  • teklifalteklifver.com’da 2 farklı üyelik statüsü belirlenmiştir. Bunlar Standart üyelik ve Premium üyeliktir. Standart üye statüsüne sahip şirketler kendi ihtiyaçları doğrultusunda teklif talebi oluşturabilirler. Premium üye statüsüne sahip şirketler kendi ihtiyaçları doğrultusunda teklif talebi oluşturabilirler veya faaliyet alanları ile ilgili açılan teklif taleplerini görebilir ve teklif verebilirler. Bütün şirketlerin üye olduktan sonra teklifalteklifver.com’un istemesi durumunda şirket faaliyet alanı belgesini ibraz etmesi zorunludur.
   teklifalteklifver.com üzerinden oluşturulan teklif taleplerinin bilgisi iş alan şirketlere faaliyet alanlarına uygun bir şekilde e-mail ve teklifalteklifver.com’da ki bildirimler aracılığı ile verilip teklif vermesi sağlanacaktır. Oluşturulurmuş teklif talepleri ve verilen teklifler üyelerin kendilerine ait hesabım sayfasında listelenecektir.
  • teklifalteklifver.com’ üye olan şirketler sadece gerçek proje veya iş tekliflerinin alınması ve verilmesi için platformu kullanabilirler. Platform üzerinden sahte teklif talebi oluşturulması veya teklif talebi altında reklam vb. paylaşımların yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda bu tür kural dışı hareket eden kullanıcıların üye kayıtları derhal teklifalteklifver.com’ dan silinecek ve kullanıcı hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Kural dışı hareket eden kullanıcı yıllık ücret ödemesi yapmış olsa dahi kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
  • Teklif talebi oluşturan kullanıcılar ilgili dosyaları dosya paylaşım sitelerine yükleyip teklif isteme formunda link paylaşmak sureti ile teklif talebini oluşturacaktır. Teklifle ilgili önemli bilgiler teklif talep formunda metin olarak yazılabilecektir.
  • Teklif taleplerine teklif vermek isteyen şirketler, hazırladıkları teklif dosyalarını, dosya paylaşım sitelerine yükleyip teklif verme formunda link paylaşmak sureti ile yapacaktır. Teklif gönderme formuna toplam teklif tutarının yazılması zorunludur.
  • İşveren şirket teklif toplama süreci sonunda işi verdiği iş alan şirketi sistem üzerinden işaretlemek suretiyle işi verdiğini bildirmesi zorunludur. İşveren işi verdiği tedarikçiyi sistem üzerinde işaretlemekle, tedarikçi ile ilgili verdiği işe özel sistem üzerinden puanlama yapma ve yorum yapma hakkına sahip olacaktır. İşveren tarafından iş alan şirket ile ilgili yapılacak yorumlar iş etiği ve genel ahlak kurallarına uygun olarak belirli bir nezaket çerçevesinde olumlu yada olumsuz görüş bildirme şeklinde argo içermeyen cümlelerle yapılacaktır. İşveren tarafından iş alan şirket için yapılan yorumlar ihtiyaç olması durumunda teklifalteklifver.com yöneticileri tarafından onaydan geçirilebilir. teklifalteklifver.com genel ahlak kurallarına uygun olmayan argo içeren yorumların yayınlanmama hakkını saklı tutar. İş alan şirket yapmış olduğu işin sahibi olan İşveren’nin iş bitiminde kendisi veya yapılan iş ile ilgili olumlu veya olumsuz yorum yapabileceğini peşinen kabul eder. Yapılan yorumlar işveren sorumluluğunda olup teklifalteklifver.com yapılan yorumlardan sorumlu olmayacaktır.
 • Genel Kurallar

  • teklifalteklifver.com kullanıcıları kullanıcı hesabı oluştururken vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan etmiş olur. Yanlış beyandan kaynaklı teklif alma ve teklif verme süreçlerinde yaşanacak olumsuzluklarda yanlış bilgi vermiş olan kullanıcı şirket ve şirket yetkilisi sorumlu olacaktır.
  • teklifalteklifver.com‘a üye olan kullanıcılardan üye olma aşamasında hangi alanlarda teklif verebileceği bilgilerinin kendi faaliyet alanlarına göre teklifalteklifver.com‘ üzerinde bulunan faaliyet alanım bölümünden işaretlemesi beklenecektir. Burada işaretlenen kategorilerin doğruluğundan kullanıcılar sorumlu olacaktır. teklifalteklifver.com yöneticileri şirket faaliyet belgesinin kapsamı dışında işaretleme yapmış olan kullanıcıların kategorilerini kullanıcının ibraz ettiği faaliyet belgesine göre düzenleme hakkını saklı tutar.
  • Oluşturulan teklif taleplerinde veya verilen teklif taleplerinde yer alan bilgiler genel ahlak ve iş etiği kurallarına uygun olacaktır. Aksi bir durumda teklifalteklifver.com ihlali yapan kullanıcının kullanıcı ücretini geri ödemeksizin kullanıcı hesabını dondurma veya silme hakkını saklı tutar.
  • Kullanıcıların ve teklif süreçlerinin şikayet edilmesi mümkün olacaktır. Şikayetlerin haklı bulunması halinde ilgili kullanıcılar teklifalteklifver.com tarafından uyarılacaktır. Uyarılara rağmen aynı kullanıcının ikinci bir kural ihlali yapması durumunda ihlali yapan kullanıcının kullanıcı hesabı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın teklifalteklifver.com tarafından dondurulabilecek veya kalıcı olarak silinebilecektir.
  • Yukarıda yaşanacak hususların herhangi birinde ödenmiş olan kullanıcı ücreti geri ödenmeksizin ilgili kullanıcının kullanıcı hesabı dondurulup veya tamamen silinebileceği gibi, ayrıca teklifalteklifver.com dava hakkını saklı tutar.
 • Ücretler ve Ödeme Koşulları

  • teklifalteklifver.com’da iki farklı üye statüsü bulunmaktadır. Bunlar; Standart üyelik ve Premium üyeliktir. Standart üyelik statüsüne sahip kullanıcılar platformu yıllık aidat ödemeden kullanabileceklerdir. Premium üyelik statüsüne sahip kullanıcılar teklifalteklifver.com’un belirlemiş olduğu yıllık aidatı ödemeleri koşulu ile Premium üye olma hakkı kazanacaklardır.
  • Ödemeler kredi kartı ile teklifalteklifver.com web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Premium üye statüsündeki kullanıcılar, yıllık Premimum üyelik süreleri bitmeden üyeliklerini iptal etmek istemesi durumunda ödemiş oldukları yıllık aidatın tamamını veya bir kısmının iade edilmesini talep edemez. Böyle bir durumda da hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmayacaktır.
  • teklifalteklifver.com yukarıda belirtilen ücretlendirme ve ödeme koşullarını ve ücretlendirme değerlerini kullanıcılara bilgi vermeksizin değiştirme revize etme hakkını saklı tutar.
 • Mülkiyet Hakları

  • https://teklifalteklifver.com web sitesindeki kategorizasyonlar, web sitesi tasarımı ve algoritması başta olmak üzere tüm içeriklerin fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm haklar teklifalteklifver.com’a aittir. Bu içeriklerden herhangi birinin kısmen veya tamamının kopyalanması durumunda, teklifalteklifver.com her türlü yasal hakkını saklı tutar.
  • teklifalteklifver.com’a web sitesi içindeki logo, görsel, video gibi tüm içeriğin mülkiyet hakkını saklı tutar. İşbu sözleşme’deki hiçbir hüküm ve hiçbir madde, kullanıcılara mülkiyet, bağlantılı hak veya yetki sağlamaz.
  • Kullanıcılar, teklifalteklifver.com’da vermiş oldukları şirket bilgilerini, logosunu,iletişim bilgilerini kullanma hakkını herhangi bir ücrete tabi olmadan teklifalteklifver.com’a tanımaktadır.
 • Sözleşmenin Feshi

  • İş bu sözleşmede belirtilen maddelerin herhangi biri kullanıcılar tarafından ihlal edilmesi durumunda teklifalteklifver.com tarafından kullanıcının sözleşmesi hiçbir ihtara gerek duyulmadan fesh edilebilir. Kullanıcı hesabı askıya alınabilir veya tamamen silinebilir.
  • Kullanıcı hakkında diğer kullanıcılardan şikayet gelmesi durumunda gerekli incelmeler bitene kadar kullanıcı hesabı teklifalteklifver.com tarafından askıya alınabilir. Eğer şikayetlerin haklı olduğu anlaşılırsa kullanıcı hesabı kalıcı olarak teklifalteklifver.com tarafından silinebilir.
  • Kullanıcılar istedikleri zaman isteklerini e-mail ile teklifalteklifver.com bildirerek her zaman hesaplarını dondurmayı veya kalıcı olarak silmeyi talep edebilirler. Kullanıcının kendi isteği ile hesabını dondurması veya silmesi durumunda kullanıcıya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
  • Kullanıcıların sözleşme kurularını ve platform kurallarını ihlal etmesi durumunda, kullanıcı hesabı hiçbir ihtara ihtiyaç duyulmaksızın teklifalteklifver.com tarafından dondurulabilir veya kalıcı olarak silinebilir. Böyle bir durumda kullanıcılara ücret iadesi yapılmayacaktır.
  • Kullanıcılar, teklifalteklifver.com’un yazılı izni olmaksızın, hiçbir hakkını veya yükümlülüğünü başka kullanıcılara devredemez.
 • Delil ve Yetkili Mahkeme

  • İş bu sözleşme kapsamında çıkacak ihtilaflarda teklifalteklifver.com’un web sitesindeki kayıt ve bilgiler tek başına ispat için yeterli delil olarak kabul edilecektir. Bu sözleşme nedeni ile çıkacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.